Główna|Home

Witam na stronie mojej hodowli! Sznaucery olbrzymy pieprz i sól są częścią mojego życia od 1995 r., a w 1998 r. rozpoczęła się historia hodowli.

Welcome to website of my kennel! Giant schnauzers pepper&salt are part of my life since 1995 and in 1998 the story of the kennel began.