Spodziewany miot po pięknej córce Dirki – Róży – hodowla Alena’s Dream

Expected litter – out of beautiful Dirki’s daughter – Rose – kennel Alena’s Dream